Zodra het aanmeldformulier is ontvangen, streven wij er naar om binnen twee weken contact met u op te nemen om een kennismakingsgesprek te plannen. Het kennismakingsgesprek is een vrijblijvend gesprek. Hierbij wordt een rondleiding gegeven en wordt verteld wat stichting Mies in grote lijnen kan bieden. Ook kan in dit gesprek meer uitleg worden gegeven over welke indicatie toereikend is om te kunnen wonen/logeren/werken binnen stichting Mies.

Wanneer beide partijen positief zijn na het kennismakingsgesprek wordt een officieel intake formulier meegegeven. Hierin wordt naar meer specifieke informatie gevraagd en specialistische verslagen. Wanneer dit door stichting Mies is ontvangen, wordt de aanvraag binnen de plaatsingscommissie besproken.

Als de hulpvraag mogelijk passend is binnen de zorg die stichting Mies kan bieden, dan wordt er een officieel intake gesprek gepland. Het intake gesprek vindt plaats met de orthopedagoog en teamleider/zorgcoördinator. Wanneer het intake gesprek positief is en de zorgvraag passend is binnen stichting Mies, kan de aanvrager in zorg komen bij Stichting MIES. Indien er geen directe plek beschikbaar is, wordt de cliënt op de wachtlijst geplaatst.


Uitsluitingscriteria

Doordat we ons binnen stichting MIES op een specifieke doelgroep richten, kunnen wij niet aan iedere hulpvrager zorg bieden. Om deze reden zijn er exclusie criteria opgesteld. Deze exclusie criteria staan onderstaand beschreven.

 • Ernstige agressie waardoor de veiligheid van cliënten en medewerkers niet kan worden gewaarborgd.
  Stichting MIES is een open instelling, waar vrijwillige zorg wordt geboden. Er wordt binnen stichting MIES dan ook geen gebruik gemaakt van fixatie of een time out ruimte om de cliënt te kalmeren.
 • Lichamelijke beperking.
  Binnen stichting MIES zijn niet alle begeleiders bevoegd in het verrichten van verpleegtechnische handelingen en niet alle locaties zijn goed begaanbaar voor mensen met een lichamelijke beperking. Hierdoor bieden wij geen zorg aan cliënten die verpleegtechnische handelingen behoeven.
 • Drugsgebruik.
  Het gebruik en bezit van zowel soft- als harddrugs is niet toegestaan binnen stichting MIES.
 • Verslaving.
  Verslaving dient te worden behandeld door een specialist. Binnen stichting MIES is onvoldoende expertise om begeleiding te bieden aan cliënten met verslavingsproblematiek.
 • Complexe psychiatrische problematiek.
  Stichting MIES is geen GGZ-instelling en biedt geen behandeling. Binnen stichting MIES is onvoldoende expertise om begeleiding te bieden aan cliënten met complexe psychiatrische problematiek.
 • Vrijheidsbeperkende maatregelen
  Vrijheidsbeperkende maatregelen kunnen niet getroffen worden binnen Mies, wij zijn een open instelling waar cliënten vrijwillig komen wonen