Bij Stichting Mies werken wij vanuit een vraaggerichte benadering waarbij de ontwikkeling en (waar mogelijk) zelfstandigheid van elke bewoner centraal staan. Als integraal onderdeel van een mooie samenwerking tussen Stichting MIES, WormerWonen, Vereniging De Bloesem en de Zorgcirkel staan wij ervoor om een mooie bijdrage te kunnen leveren aan het leven van mensen met speciale zorgbehoeften.

Onze naam, MIES, staat voor onze kernwaarden: Maatschappelijk, Informatief, Ecologisch en Sociaal. Wij geloven in een inclusieve samenleving waarin alle middelen toegankelijk zijn voor burgers met een beperking.

Bij Stichting MIES is leren een avontuur! Wij bieden een veilige en stimulerende woonomgeving waarin thematische ontwikkeling en kennisoverdracht centraal staan. Onze bewoners krijgen de kans om niet alleen te groeien, maar ook om actief bij te dragen aan de samenleving. Onze begeleiders moedigen alle bewoners aan om sociale contacten te onderhouden en stemmen ondersteuning hierbij af op de individuele behoeften. Samenleven en samenwerken zijn de basis.

Onze missie is duidelijk: het in hun kracht zetten van mensen met een beperking om volwaardige burgers te zijn.